Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Tupistra albiflora K. Larsen, 1961
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tứ bích hoa trắng; Khai khẩu tiễn nhuỵ đài
Tên khác: Tupistra grandistigma Wang & Lang, 1978;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Liliales
Họ: Convallariaceae
Chi: Tupistra

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024