Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Tropaeolaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sen cạn (Địa liên)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Tropaeolaceae DC. 1824

Cỏ leo, lá hình khiên, mọc cách.

Hoa lưỡng tính, rất không đều, có cựa lương do 3 lá đài cùng với mấu lồi của đế hoa tạo nên. Cánh hoa 5, không giống nhau. Nhị 8, xếp thành 2 vòng, mỗi vòng ở về một phía của bầu.

Quả chia thành các phân quả dạng hạch chứa 1 hạt.

Thế giới có 2 chi, 80 loài, phân bố chủ yếu ở Nam Mỹ

Việt Nam có nhập trồng một loài là Sen cạn Tropaeolum majus

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Geraniales

CÁC CHI
Tropaeolum

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024