Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Triuridaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Háo rợp (Háo rặp)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Triuridaceae Gardn. 1843

Đặc trưng bởi những cây hoại sinh nhỏ bé, không diệp lục, sống trên thân các cây gỗ mục.

Hoa thường đơn tính, bao hoa gồm 5-7 mảnh, hơi hợp nhau ở gốc, các thùy xếp van. Nhị 2-6, dính vào gốc bao hoa, bộ nhụy gồm 20-30 lá noãn rời với vòi dính ở bên bầu.

Quả nang, hạt có nội nhũ lớn

Thế giới có 7 chi, 80 loài, phân bố ở các nước nhiệt đới

Việt Nam có 1 chi, 1 loài là Sciaphila clemensiae

 

Triuridaceae is a family of flowering plants. Such a family has been recognized by relatively few taxonomists.

The APG II system, of 2003, does recognize such a family and places it in the order Pandanales, in the clade monocots. This is a change from the APG system, of 1998, which left the family unplaced as to order, but did place it in the clade monocots.

Most sources assume the family to consist of some half dozen genera, with Sciaphila as the biggest genus. However, H. Maas-van de Kamer and T. Weustenfeld (1998) regarded the family to consist of the following nine genera :

    * Andruris Schltr.
    * Hyalisma Champ.
    * Lacandonia E.Martínez & Ramos
    * Peltophyllum Gardner (syn. Hexuris Miers)
    * Sciaphila Blume (syn. Hyalisma Champion)
    * Seychellaria Hemsl.
    * Soridium Miers
    * Triuridopsis H.Maas & Maas
    * Triuris Miers

The genus Kupea was described (and placed in Triuridaceae) in 2003.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Pandanales

CÁC CHI
Sciaphila

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024