Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Triumfetta rhomboidea Jacq.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Gai đầu hình thoi; Đay ké; Ké đay vàng; Ké hoa vàng
Tên khác: Batramia indica L., Triumfetta bartramia L., nom. illeg, Urena polyflora Lour.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malvales
Họ: Tiliaceae
Chi: Triumfetta

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024