Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Triumfetta pseudocana Sprague & Craib
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Gai đầu lông; Đay ké nhọn; Ké lông; Bay
Tên khác: Triumfetta cana Mast, non Blume, Triumfetta tomentosa auct, non Bojer.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malvales
Họ: Tiliaceae
Chi: Triumfetta

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024