Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Trichuriella monsoniae (L.f.) Benn.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mao vĩ chỉ
Tên khác: Illecebrum monsoniae L.; Trichurus monsoniae (L.f.) Towns.; Achyranthes monsoniae Pers.; Celosia monsonia Retz.; Aerva monsonia (Retz.) Mart.; Uretia monsonia Kuntze;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Caryophyllales
Họ: Amaranthaceae
Chi: Trichuriella

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024