Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Trichosanthes tricuspidata Lour. 1790 (CCVN, 1:726)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lâu xác; Re to; Cứt quạ lớn; Dây cứt quạ; Ổ quạ
Tên khác: Modecca bracteata Lamk. 1796. - Trichosanthes bracteata (Lamk.) Voigt, 1845 .- Trichosanthes quinquangulata A. Gray, 1854 . - Involucraria lepiniana Naud. 1868. - Trichosanthes lepiniana (Naud.) Cogn. 1881;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Cucurbitales
Họ: Cucurbitaceae
Chi: Trichosanthes

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024