Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Tribulus
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Gai ma vương
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNGGia trống - Tribulus terrestris

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Geraniales
Họ: Zygophyllaceae

CÁC LOÀI
Tribulus cistoides
Tribulus terrestris

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024