Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Trapaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ấu (Củ ấu)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Trapaceae Dumort. 1828

Cỏ thủy sinh, lá mọc chụm gần mặt nước, lá dị dạng: lá dưới nước mọc đối xẻ thùy lông chim nhìn như rễ, lá trên và ngang mặt nước hình thoi có cuống phồng xốp.

Hoa mẫu 4 K4C4A4, ống hoa chỉ dính với nửa đươi của bầu, bộ nhụy có 2 lá noãn hợp thành bầu trung 2 ô, mỗi ô chứa 1 noãn treo.

Quả hạch cứng có 1 hạt với 2 hoặc 4 sừng (do thùy đài bền và đồng trưởng). Phôi có lá mầm rất không đều nhau

Thế giới có 1 chi, 15 loài, phan bố ở nước ngọt, nước lợ vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới

Việt Nam có 3 loài

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Myrtales

CÁC CHI
Trapa

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024