Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Tradescentia zebrina Hort. Ex Loud. 1855 (CCVN, 3:460)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hồng trai; Thài lài tía
Tên khác: Zebrina pendula Schnizl. 1849 (FGI, 6:851). - Cyanotis zebrina Nees, 1851;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Commelinales
Họ: Commelinaceae
Chi: Tradescentia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024