Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Tiliaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đay (Nghiến, Cò ke)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Tiliaceae Juss. 1789

Cây bụi, gỗ nhỏ hoặc cỏ, vỏ có chất nhầy và sợi libe. Lá đơn, nguyên hay chia thuỳ, mọc cách luôn luôn có lá kèm. Các bộ phận non thường phủ lông phân nhánh.

Cụm hoa xim tạo thành ngù hay chuỳ ở nách hay ở ngọn. Hoa đều lưỡng tính, mẫu 5; cánh hoa 5 có khi không có; nhị cơ bản 5 + 5 nhưng đa số phân nhánh xếp thành bó: 5 bó sinh sản và 5 bó lép, bao phấn 2 ô mở lỗ; bầu trên gồm 2 - nhiều ô.

Quả nang dạng túi

Thế giới có 45 chi, 400 loài, phân bố ở Nhiệt đới, với 1 ít ở ôn đới

Việt Nam có 14 chi, 55 loài.

Phân loại: Có họ hàng với Malvaceae nhưng khác là bao phấn có 2 ô, Bombacaceae và Tiliaceae.

Giá trị kinh tế: làm rau ăn, lấy sợi (Chloranthus capsularis), lấy gỗ nhẹ (C. olitorius).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malvales

CÁC CHI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024