Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Thottea tomentosa (Blume) Dinghou
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tốt hoa lông
Tên khác: Ceramium tomentosum Blume; Bragantia tomentosa Blume; Apama tomentosa Engl.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Piperales
Họ: Aristolochiaceae
Chi: Thottea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024