Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Themelium halconense (Copel.) Parris
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Basionym: Polypodium halconense Copel. (1907: 138).

Type: Phillipines. Mindoro, Mt halcon, elev. 2300 m, November 1906, Merrill 5976 (lectotype MICh! here designated).

Additional specimens examined:

Vietnam. Lam Dong Province: Lac Duong District, Da Chays Commune, 29 km Ne of Dalat city, main Bi-Doup ridge, N12°06’ e108°39’, elev. 1900–2100 m , 22 March 1997, Averyanov, Binh & Loc VH 3086 (P, image seen).

Distribution:

Vietnam, Borneo (Sabah, Sarawak) and Philippines.

Taxonomic note:

The rather widely creeping rhizome with grey-brown scales and the serrated pinnae distinguish this species from other grammitids in Vietnam.

 (Phytotaxa 226 (1): 039–050)

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Polypodiopsida
Bộ: Polypodiales
Họ: Polypodiaceae
Chi: Themelium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023