Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Theales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chè
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Tên gọi này được sử dụng trong hệ thống Cronquist cho một bộ nằm trong phân lớp Sổ (Dilleniidae) và trong phiên bản năm 1981 của hệ thống này thì người ta định nghĩa bộ này như sau:

    * bộ Theales

          họ Actinidiaceae - họ Đằng lê (dương đào), kivi
          họ Caryocaraceae
          họ Clusiaceae - họ Bứa, măng cụt, mù u v.v
          họ Dipterocarpaceae - họ Dầu
          họ Elatinaceae
          họ Marcgraviaceae
          họ Medusagynaceae - họ Sứa (thực vật) ở đảo Mahé, Seychelles
          họ Ochnaceae - họ Mai (vàng, đỏ, tứ quý v.v)
          họ Oncothecaceae
          họ Paracryphiaceae
          họ Pellicieraceae
          họ Pentaphylacaceae - họ Ngũ liệt
          họ Quiinaceae
          họ Sphaerosepalaceae
          họ Scytopetalaceae
          họ Tetrameristaceae
          họ Theaceae - họ Chè

Trong hệ thống APG II (sử dụng trong Wikipedia) thì các họ được cho vào bộ này được xếp lại trong nhiều bộ khác nhau, trong số đó chủ yếu là hai bộ Malvales (bộ Cẩm quỳ) và Malpighiales (bộ Sơ ri).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida

CÁC HỌ
Ancistrocladaceae
Bonnetiaceae
Clusiaceae
Dichapetalaceae
Dipterocarpaceae
Elatinaceae
Hypericaceae
Ochnaceae
Pentaphylacaceae
Theaceae

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024