Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Theaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chè (Trà)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Theaceae D. Don 1825

Cây gỗ hay bụi. Lá đơn, mọc cách, không lá kèm thường mép có răng và đỉnh cành có chồi búp.

Nụ hoa thường do nhiều vảy kích thước không đều lợp lên nhau. Đó là lá đài và cánh hoa ngoài. Đài 5, tràng 9 - 5 có màu sắc sặc sỡ; nhị nhiều rời hay đính ở gốc; bộ nhụy 3 - 5 lá noãn, dính tạo thành bầu trên có 1 - 3 - 5 vòi nhụy dạng đinh thẳng.

Quả nang hay mọng.

Thế giới có 29 chi, 550 loài, phân bố ở Nhiệt đới, á nhiệt đới tập trung ở châu Mỹ và châu Á. Đại diện cổ sơ nhất tập trung ở châu Á, nhất là Trung Hoa và Đông Dương.

Việt Nam có 11 chi, hơn 100 loài.

Phân loại: 2 tông: Camellieae (quả nang) và Ternstroemieae (quả nạc hay quả bế).

Giá trị kinh tế: Làm nước uống (Thea sinensis), làm cảnh (Camellia spp.), làm thuốc.

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales

CÁC CHI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024