Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Teucrium quadrifarium Buch.-Ham.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tiêu kỳ bốn phần; Tiêu kỳ lông vàng; Thiết trụ thảo
Tên khác: T. fortunei Benth.; T. fulvoaureum Levl.; T. kouytchense Levl.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Lamiaceae
Chi: Teucrium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024