Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Terminalia corticosa Pierre [ex Laness. 1886, nom.nud] ex Gagnep. 1916 (CCVN, 2:128)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chiêu liêu ổi; Bàng ổi; Bằng lăng ổi; Sến ổi; Cẩm liên; Chìn bao; (cây) Sắng; Xang ôi (FCLV)
Tên khác: T. thorelii Gagnep. 1916;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Myrtales
Họ: Combretaceae
Chi: Terminalia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023