Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Terminalia calamansanai (Blume vel Blanco) Rolfe, 1884 (CCVN, 2:127)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chiêu liêu nước; Chiêu liêu tôm; Bông dêu; Chàn ràng; Bây thúa
Tên khác: Gimbernatea calamansanai Blume, 1845 . - Terminalia pyrifolia Kurz, 1875 . - T. papilio Hance, 1877 (FGI, 2:761). - T. mollis Merr. 1904, non Law. - T. oryzetorum Craib,1928;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Myrtales
Họ: Combretaceae
Chi: Terminalia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023