Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Terminalia alata Heyne ex Roth, 1821 (CCVN, 2:126)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chiêu liêu xanh; Bằng lăng khế; Chiêu liêu quả khế; Cà lích; Cà gắng; Cẩm liên; Sơn (FCLV)
Tên khác: Pentaptera tomentosa Roxb. [1814, nom.nud.] 1832 .- T. tomentosa (Roxb.) Wight & Arn. 1834 (FGI, 2:754; CCNVN, 1:966);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Myrtales
Họ: Combretaceae
Chi: Terminalia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024