Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Taxodiaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bụt mọc
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Taxodiaceae Warm. 1890

Họ Bụt mọc (danh pháp khoa học: Taxodiaceae) đã từng có thời được coi là một họ thực vật riêng biệt, bao gồm 10 chi các cây thông, tùng, sam v.v

Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng họ Taxodiaceae, ngoại trừ chi Sciadopitys, nên được trộn lẫn với họ Hoàng đàn (hay họ Bách, danh pháp: Cupressaceae). L‎ý do là không có các đặc trưng thích hợp mà họ này có thể được tách ra, và các chứng cứ di truyền học chứng minh một mối quan hệ họ hàng gần gũi của hai họ này; do vậy việc phối trộn này hiện nay đã được chấp nhận rộng rãi.

Ngoại lệ duy nhất, chi Sciadopitys, về mặt di truyền học là rất khác với các loại thông, tùng bách khác, và hiện nay được coi như là một họ của chính nó, là họ Thông dù (Sciadopityaceae)

Việt Nam có 3 chi, 4 loài

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pinophyta
Lớp: Pinopsida
Bộ: Pinales

CÁC CHI
Cryptomeria
Cunninghamia
Taxodium

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024