Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Tarphochlamys affinis (Griff.) Bremek.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chuỗi sò; Cơm nếp
Tên khác: Adenosma affinis Griff.; Strobilanthes affinis (Griff.) Y.C. Tang; S. acrocephalus T. Anders.; S. acrocephalus T. Anders. var. glabrior Benoist;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Acanthaceae
Chi: Tarphochlamys

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024