Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Tamaricaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Liễu bách (Thánh liễu, Tì liễu)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Tamaricaceae Link 1821

Cây gỗ nhỏ, chịu hạn, cành yếu. Lá dạng vảy, không lá kèm.

Hoa nhỏ, đều, lưỡng tính; đài và tràng mẫu 4 - 5, tự do; nhị 5 - 10 đính trên đĩa mật nạc; bầu trên gồm 2, 4 hay 5 lá noãn dính lại tạo thành bầu 1 ô với một vài đến nhiều noãn đính bên hay đính gốc.

Quả nang với hạt không nội nhũ.

Thế giới có 3 chi, 120 loài, phân bố ở Chủ yếu ôn và á nhiệt đới, trên cát.

Việt Nam có 1 chi, 3 loài.

Phân loại: Hai tông: Reaumurieae và Tamariceae.

Giá trị kinh tế: Làm cảnh, nhuộm, làm thuốc (Tamarix)

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Caryophyllales

CÁC CHI
Tamarix

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024