Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Tadehagi rodgeri (Schindl.) Ohashi
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cổ bình rodger; Tràng quả rodger
Tên khác: Pteroloma rodgeri Schindl.; Desmodium rodgeri Schindl. sec.Phamh.; P. triquetrum (L.) Desv. ex Benth. ssp. rodgeri (Schindl.) Ohashi; Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi ssp. rodgeri (Schindl.) Ohashi; Pteroloma kerrii Schindl.; Tadehagi kerri (Schindl.) Ohashi;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Fabaceae
Chi: Tadehagi

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024