Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Tadehagi pseudotriquetrum (DC.) Ohashi
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cổ bình lá có lông; Cổ bình giả
Tên khác: Desmodium pseudotriquetrum DC.; Pteroloma pseudotriquetrum (DC.) Schindl.; Desmodium triquetrum (L.) DC. ssp. pseudotriquetrum (DC.) Prain; Tadẹhagi triquetrum (L.) Ohashi ssp. pseudotriquetrum (DC.) Ohashi;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Fabaceae
Chi: Tadehagi

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024