Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Tadehagi godefroyanum (Kuntze) Ohashi
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cổ bình godefroy; Đuôi chồn; tràng quả godefroy
Tên khác: Meibomia godefroyana Kuntze; Droogmansia godefroyana (Kuntze) Schindl.; Desmodium godefroyanum Kuntze ex Craib; D. godefroyanum (Kuntze) Merr.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Fabaceae
Chi: Tadehagi

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024