Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Tabernaemontana corymbosa Roxb. ex Wall.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lài trâu tán
Tên khác: Tabernaemontana laotica Pitard; T. baviensis Pitard; Ervatamia laotica (Pitard) Pichon; E. kweichowensis Tsiang; E. phuongi Ly; E, lamdongensis :y;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Apocynaceae
Chi: Tabernaemontana

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024