Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Tabernaemontana bufalina Lour.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lài trâu choải; Ly choải; ly lá nhỏ
Tên khác: Ervatamia bufalina (Lour.) Pichon; E. annamensis (Eberh. et Dub.) Pichon; Tabernaemontana pallida Pierre ex Pitard; Ervatamia pallida Pierre ex Spire; Tabernaemontana microphylla Pitard; T. jasminiflora Pitard; Ervatamia longopedicellata Ly; E. laxiflora Pichon;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Apocynaceae
Chi: Tabernaemontana

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024