Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Symplocos poilanei Guillaum
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dung đen; Dung lụa; Nhóc; Dung poilane; Riu a nit (FGI)
Tên khác: Symplocos glomerata King ex C. B. Clarke ssp. Congesta (Benth.) Noot. var. poilanei (Guillaum.) Noot, Symplocos hayatae Guillaum;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ebenales
Họ: Symplocaceae
Chi: Symplocos

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024