Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Symplocos macrophylla Wall. ex A. DC; ssp grandiflora (A. DC.) Noot; ssp. sulcata (Kurz) Noot.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dung hoa to; Dung có rãnh; Dung lá to; Dung lang bian
Tên khác: Symplocos grandiflora Wall. ex A. DC; Symplocos sulcata Kurz, Symplocos langbianensis Guillaum; Symplocos evrardii Guillaum; Symplocos yunnanensis Brand;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ebenales
Họ: Symplocaceae
Chi: Symplocos

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024