Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Symplocos laurina (Retz) Wall.; G. Don; var acuminata (Miq.) Brand
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dung lá trà; Dung đắng; Dung harmand; Bôm; De nước; Dai co; Ka non; Ma bo; Dan rach; Si bon; Ta nôn; Nang ret; Dung giấy; Dung sạn; Dung đen; Dung phê; Ngoát
Tên khác: Myrtus laurinus Retz; Symplocos cochinchinensis Lour. ssp. Laurina (Retz) Noot.; Symplocos theifolia auct, non S. theaefoliaD. Don; Drupatris cochinchinensis Lour. Decadia aluminosa Lour. Symplocos dung Eberh. & Dubard; Symplocos harmandii Guillaum; Symplocos acuminata Miq.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ebenales
Họ: Symplocaceae
Chi: Symplocos

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024