Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Symplocos glauca var. epapillata (Thunb.) Koidz.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dung xám; Dung mốc; Dung xấu; Xi tar plon; Dung không núm
Tên khác: Laurus glaucus Thunb.; Symplocos neriifolia Sieb. &Zucc.; Symplocos sordida Guillaum;

MÔ TẢ CHUNG

Cây gỗ cao đến 15m; nhánh non đầy lông như nhung nâu sét rồi nâu đỏ. Lá có cuống dài 1-2cm; phiến mặt trên bóng, mặt dưới vàng, lúc non có lông dày sau không lông. Chùm ngắn, 1-2cm, ở phần lá đã rụng, có lông màu sét; tràng cao 5mm, ống 1mm; nhị rất nhiều.

Hoa quả tháng 2-4, và tháng 7-10.

Cây mọc ở rừng rậm hay rừng thưa ở độ cao giữa 600m tới 1500m từ Lào Cai (Sapa) qua Quảng Trị tới Kontum, Gia Lai và Lâm Đồng.

 

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ebenales
Họ: Symplocaceae
Chi: Symplocos

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024