Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Symplocos adenophylla Wall. Ex G. Don, DC; var. touranensis (Guillaum.) Noot.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dung có tuyến; Dung đốm; Dung clemens; Bồ câu; Bau cau; Oa bau; Ta pan co; Dung trâu; Dung đà nẵng
Tên khác: Symplocos punctato-marginata A. Chev. ex. Guillaum, Symplocos clemensorum Guillaum, Symplocos touranensis Guillaum;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ebenales
Họ: Symplocaceae
Chi: Symplocos

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024