Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Symplocaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dung
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Symplocaceae Desf. 1820

Cây gỗ. Lá dơn, dày, mép thường có răng, mọc cách, không có lá kèm khi khô có màu xanh vàng.

Cụm hoa bông, có 1 lá hoa và 2 lá hoa con mọc đối nhau hay mọc ở đỉnh cuống hoa; đài 5 - 2 hợp; tràng 5 - 4 cánh trắng, sớm rụng; nhị đính thành bó hay thành ống và đính trên ống tràng; bầu dưới.

Quả hạch thường hình bầu dục hay hình thoi có vết tích đài chụm rất lớn ở đỉnh

Thế giới có 1 chi, 400 loài, phân bố ở nhiệt đới và á nhiệt đới trừ châu Phi, châu Âu và Tây Á

Việt Nam có 1 chi, 35 loài.

Phân loại: gần với Styracaceae.

Giá trị kinh tế: Lấy gỗ và nuôi ong (Symplocos spp.).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ebenales

CÁC CHI
Symplocos

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024