Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Swertia pulchella Buch.-Ham. ex D. Don
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hoạt đẹp; Rau răng hoẵng đẹp; mỹ lệ chương nha thái
Tên khác: Swertia angustifolia var. pulchella (Buch.-Ham. ex D. Don) Burk.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Gentianaceae
Chi: Swertia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023