Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Sunipia scariosa Lindl.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đại bao cành
Tên khác: Ione scariosa (Lindl.) King & Pantl., Ione scariosa var. magnibracteata Kerr, Ione siamensis Rolfe, Sunipia racemosa sensu T. Tang & F. T. Wang;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Sunipia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024