Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Suaeda maritima (L.) Dumort. 1827 (CCVN, 1:918)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Phí diệp biển; Cỏ bồng đất mặn; Thuỷ điển (phương nam)
Tên khác: Chenopodium maritimum L. 1753. - C. australis R. Br. 1810. - Suaeda australis (R. Br.) Moq. 1831 (FGI, 5:8; CCTT, 1:230);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Caryophyllales
Họ: Chenopodiaceae
Chi: Suaeda

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024