Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Styrax tonkinensis (Pierre) Craib ex Hartwiss
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bồ đề trắng; Cánh kiến trắng; An tức bắc bộ; (cây) Nhàn; Mu khỏa đeng
Tên khác: Anthostyrax tonkinensis Pierre;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ebenales
Họ: Styracaceae
Chi: Styrax

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023