Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Strophioblachia fimbricalyx Boerl.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mồng sa; Mí mắt; bơ khí cày; a luân
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Strophioblachia fimbricalyx - BTVN.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Strophioblachia fimbricalyx - BTVN.jpg

 

Strophioblachia fimbricalyx 2 - BTVN.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Strophioblachia fimbricalyx 2 - BTVN.jpg

 

Strophioblachia fimbricalyx 3 - BTVN.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Strophioblachia fimbricalyx 3 - BTVN.jpg

 

Strophioblachia fimbricalyx 4 - BTVN.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 4. Strophioblachia fimbricalyx 4 - BTVN.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malpighiales
Họ: Euphorbiaceae
Chi: Strophioblachia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024