Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Strophanthus gratus (Wall. & Hook.f. et Benth.) Baill.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sừng trâu đẹp; Thuốc bắn đẹp; thuốc bắn lông
Tên khác: Roupellia grata Wall. et Hook.f. ex Benth.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Apocynaceae
Chi: Strophanthus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024