Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Sterculiaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trôm
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Sterculiaceae Bartl. 1830

Cây có vỏ dai, lông hình sao. Lá có cuống dài hai đầu phình to.

Cụm hoa thưa và yếu hoặc cụm, hoa chụm ở nách. Hoa đều, mẫu 5, 5 vòng, thường 1 vòng nhị lép hay tiêu giảm. Bộ nhị và nhụy thường đính trên 1 trục chung. Bộ nhụy gồm 5 lá noãn rời ở phần dưới cho nên khi già phần lớn tách thành 5 quả con hình ngôi sao với vỏ màu đỏ hay mỏng như giấy một số quả nguyên có 5 góc

Thế giới có 60 chi, 1000 loài, phân bố ở Liên nhiệt đới

Việt Nam có 20 chi, trên 80 loài

Phân loại: Rất gần với Tiliaceae, Malvaceae, và Bombacaceae

Giá trị kinh tế: Làm cảnh, làm nước uống: Coca cola, Scaphium macropodium.

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malvales

CÁC CHI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024