Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Stemonurus dichrocarpus (Gagnep.) Sleum.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Vĩ hùng lưỡng sắc; Vĩ hùng đầu hai màu; vị dùng quả màu; mao hùng lưỡng sắc; nhị lông quả màu
Tên khác: Lasianthera dichrocarpa Gagnep.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Celastrales
Họ: Icacinaceae
Chi: Stemonurus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024