Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Stemonaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bách bộ
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Stemonaceae - Họ Bách bộ:

Cây dây leo hay bò. Lá hình tim hay hình lưỡi mác, mọc đối hay mọc vòng. Các gân bên hình cung còn các gân cấp 3 xếp gần vuông góc với gân bên và song song với nhau rất đều

Hoa lưỡng tính, mẫu 2 hoặc 4, có 2 lá đài. Có 2-4 cánh hoa, 4 nhị và bầu thượng gồm 2 mảnh.

Quả nang mở bằng 2 van.

Thế giới có 3 chi và 30 loài, phân bố ở Nam và Đông Nam Á, Nhiệt đới châu Úc và ven Đại Tây Dương của Bắc Mỹ.

Ở Việt Nam có 1 chi và 4-5 loài.

Phân loại: Họ này có nhiều hình thái và hoa giống Dioscoreaceae. Nó có thể gần với Liliaceae nhất.

Giá trị kinh tế: Là họ cây thuốc quan trọng ở châu Á, dùng để chữa ho nhưng các vùng khác dùng để diệt côn trùng (Stemona tuberosa).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Liliales

CÁC CHI
Stemona

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024