Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Stachyuraceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Vĩ gié (Tinh tiết)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Stachyuraceae Agardh 1858

Cây gỗ nhỏ. Lá đơn, có lá kèm.

Hoa đều, lưỡng tính, mẫu 5, có 8 nhị, bầu gồm 4 lá noãn họp lại, mỗi ô có nhiều noãn, vòi đơn. Không có triền tuyến mật và noãn đính trung trụ.

Thế giới có 1 chi, 6 loài, phân bố ở Đông Á.

Việt Nam có 1 loài: Vĩ gié - Stachyurus sinensis

Phân loại: Họ này gần với họ Chè cho nên một số tác giả để trong họ Chè.

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Violales

CÁC CHI
Stachyurus

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024