Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Sonneratiaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bần
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Sonneratiaceae Engl. et Gilg 1924

Cây gỗ hoặc bụi, lá đơn mọc đối, lá kèm thoái hóa

Gần với Lythraceae (Họ Bằng lăng) nhưng có xu hướng tạo thành bầu hạ. Nhị nhiều, gồm nhiều hàng dính vào đỉnh của ống hoa. Bao phấn hình thận, lắc lư. Bộ nhụy gồm 4-20 lá noãn hợp thành bầu thượng nhưng do đính vào gốc của ống hoa mà thành ra có dạng như bầu hạ.

Thế giới có 2 chi, 7 loài, phân bố ở châu Á, châu Phi, châu Úc.

Việt Nam có 2 chi, 6 loài.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Myrtales

CÁC CHI
Sonneratia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024