Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Smilacaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Kim cang, Khúc khắc
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Smilacaceae - Họ Kim cang:

Cây dây leo có gai. Lá đơn, mọc cách, có lá kèm biến thành tua cuốn và gốc dính vào cuống lá. Lá có 3-5 gân cong hình cung xuất phát từ gốc phiến lá.

Cụm hoa hình tán hay hình cầu. Hoa đơn tính, mẫu 3. Bầu thượng 3 ô, noãn 1-2, treo.

Quả hình cầu họp thành tán hay hình cầu gồm nhiều quả có cuống.

Thế giới có 3 chi và 320 loài, phân bố ở vùng Nhiệt đới và Cận nhiệt đới, ít có ở vùng Ôn đới.

Ở Việt Nam có 2 chi và khoảng 30 loài.

Phân loại: Họ này gần với Liliaceae nhưng khác nhau về dạng lá, cây khác gốc.

Giá trị kinh tế: Nhiều loài làm thuốc bổ hay thuốc kích thích (Smilax glabra, S.china).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Liliales

CÁC CHI
Heterosmilax
Smilax

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024