Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Siphonodontaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Xưng da
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Siphonodontaceae - Họ Xưng da:

Cây gỗ lớn.

Gần với Celastraceae , nhưng rất đặc trưng bởi hoa mẫu 5 điển hình (K5C5A5G5) và nhất là có triền lớn hình bán cầu gần như hoàn toàn trùm kín nhụy và chỉ chừa lại một lỗ nhỏ ở đỉnh để 5 vòi nhụy rời (xếp sát vào vách trong của ống triền) mang núm nhụy hình bút lông thò ra ngoài.

Thế giới có 1 chi và 5 loài, phân bố ở châu Á, từ Ấn Độ qua Đông Nam Á đến châu Úc.

Việt Nam có 1-2 loài.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Celastrales

CÁC CHI
Siphonodon
Siphonodonta

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024