Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Selaginellales
Tên tiếng Anh: Spike mosses; Quillworts
Tên tiếng Việt: Quyển bá
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNGgồm các loài quyển bá và thạch tùng

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Lycopodiophyta
Lớp: Lycopodiopsida

CÁC HỌ
Selaginellaceae

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024