Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Selaginellaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Quyển bá
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Selaginellaceae Willk. 1861

Cây thảo, sống lâu năm. Không có cấu tạo thứ cấp. Lá có lưỡi nhỏ. Lá mang bào tử tập hợp thành bông lá bào tử. Bào tử khác nhau. Nguyên tản (thể giao tử) đơn tính ( đực và cái) khác nhau về kích thước và cấu tạo.

Phân loại Có 2 họ

- Miadesmiaceae - chỉ có1 chi Miadesmia đã hoá thạch.

- Họ Selaginellaceae - gồm 2 chi Selaginellites đã hoá thạch và chi Selaginella hiện sống.

+ Chi Selaginella: là một chi lớn có đến 700 loài đã biết. Hình thái ngoài rất đa dạng: cây thảo nhỏ, thẳng đứng, leo 20 m, cao 2m hoặc rất nhỏ 5 - 10 cm.

- Quyển Bá có thân nằm ngang, mang 4 dãy lá mọc đói; 2 dãy lớn ở 2 bên, 2 dãy nhỏ ở giữa. Trên thân mọc ra các trụ rễ, đầu trụ rễ mọc ra các rễ nâng đở thân. Trung trụ kém phát triển nằm trong khoang hổng giữa thân không có tượng tầng, có các tia là những tế bào chứa diệp lục để liên lạc với phần vỏ. Tế bào lá chứa thể màu như ở tảo mà không có hạt diệp lục.

Bông lá bào tử gồm các lá mang bào tử xếp sít nhau thành 4 dãy chung quanh trục ở đỉnh. Bào tử có 2 loại: bào tử nhỏ nằm trong túi bào tử nhỏ, bào tử lớn chỉ có 4 cái một nằm trong túi bào tử lớn.

Nguyên tản đơn tính, bào tử nhỏ nẩy mầm cho nguyên tản đực, rất tiêu giảm chỉ gồm một túi tinh mang tinh trùng 2 roi và 1 tế bào dinh dưỡng, bào tử lớn nẩy mầm cho nguyên tản cái, mang túi trứng.

Qua đây chúng ta cần chú ý.

- Trong chu trình sống của Quyển bá thế hệ bào tử chiếm ưu thế.

- Bào tử khác nhau bắt đầu có sự phân tính và phát triển ngay trong túi bào tử. Có trường hợp phôi phát triển ngay trong túi bào tử lớn. Bước đầu đã có tính chất gần với Hạt trần.

Việt Nam có 1 chi Selaginella P. Beauv., 39 loài

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Lycopodiophyta
Lớp: Lycopodiopsida
Bộ: Selaginellales

CÁC CHI
Selaginella

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024