Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Schoepfiaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sô phi
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Schoepfiaceae - Họ Sô phi:

Rất gần với Olacaceae nhưng khác nó bởi có đài phụ (do các lá bắc tạo thành).

Bầu 3 ô không đầy đủ (vì phần đỉnh 1 ô) và dính với triền.

Thế giới có 1 chi và 40 loài, phân bố vùng Nhiệt đới và châu Mỹ và vùng gió mùa châu Á.

Việt Nam có 1 loài.

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Santalales

CÁC CHI
Schoepfia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024