Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Saxifragales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tai hùm, Thường sơn
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bộ Tai hùm là một bộ thực vật hai lá mầm. APG xếp bộ này trong nhánh thực vật hai lá mầm thật sự phần lõi (core eudicots). Cũng theo APG II năm 2003 thì bộ này bao gồm 16 họ, 112 chi và 2.470 loài như sau:

    * Họ Altingiaceae (họ tô hạp, sau sau, phong, tẩm)
    * Họ Aphanopetalaceae
    * Họ Cercidiphyllaceae
    * Họ Crassulaceae (họ cảnh thiên, lá bỏng, thủy bồn v.v)
    * Họ Cynomoriaceae
    * Họ Daphniphyllaceae
    * Họ Grossulariaceae (họ lý gai)
    * Họ Haloragidaceae
    * Họ Hamamelidaceae (họ kim mai, quen gọi là họ sau sau)
    * Họ Iteaceae
    * Họ Paeoniaceae (họ mẫu đơn)
    * Họ Penthoraceae
    * Họ Peridiscaceae
    * Họ Pterostemonaceae
    * Họ Saxifragaceae (họ tai hùm)
    * Họ Tetracarpaeaceae

Trong hệ thống Cronquist cũ thì các họ này được chia ra trong các bộ như Rosales, Hamamelidales và Haloragales. Tuy nhiên, chúng dường như tạo thành một nhóm đơn ngành, có quan hệ với phân nhóm hoa Hồng (rosids) và phân nhóm hoa Cúc (asterids).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida

CÁC HỌ
Crassulaceae
Crypteroniaceae
Daphniphyllaceae
Escalloniaceae
Haloragaceae
Hydrangeaceae
Iteaceae
Penthoraceae
Pittosporaceae
Saxifragaceae

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024